Mono Lake Tufas III

Mono Lake Tufas III
(click on image for a larger view)

Mono Lake Tufas II

Mono Lake Tufas II
(click on image for a larger view)

Mono Lake Tufas

Mono Lake Tufas
(click on image for a larger view)